ទាក់ទងមកយើងថ្ងៃនេះ!

Propyl Gallate (ថ្នាក់ទីចំណី)

  • Propyl Gallate(Feed Grade)

    Propyl Gallate (ថ្នាក់ទីចំណី)

    ឈ្មោះ​ផលិតផល: Propyl Gallate (ថ្នាក់ទីចំណី)

    គឺជាអេស្ត្រូសែនដែលបង្កើតឡើងដោយការច្របាច់បញ្ចូលអាស៊ីតលីលីកនិង propanol ។

    ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៨ សារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនេះត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងអាហារដែលមានប្រេងនិងខ្លាញ់ដើម្បីការពារការកត់សុី